Archief onderhanden

Vandaag 10 juni 2015 heeft Peter Bouman (voorzitter BoW) rondgereden met Wethouder John Verheijen en Ingrid de Graaff (wijk integratie burgerparticipatie). Samen hebben zij een aantal mankementen bekeken. Hoe deze snel opgelost kunnen worden en wat op de lange termijn ingepland moet worden omdat er bijv. eerst geld voor moet worden vrij gemaakt. Ook hebben ALLE Bo’s van heel Best o.l.v. het GOEB een zeer productieve meeting gehad met diverse ambtenaren en het voltallig college van B & W op 9 juni.

peter bouman uitleg communicatie voorstel BoW GemBestPeter Bouman legt uit hoe de communicatie beter kan.

Aan de problematiek van de Kon. Julianaweg, fietsen, zebra, schoolzone, parkeren e.d. wordt al volop gewerkt. Gemeente is bezig met verkeersmetingen. Een klankbord groep moet nog worden opgericht.

Voorstel groot onderhoud gehele Loek Verstrijden straat wordt uitgewerkt. Bewoners worden gevraagd hierin mee te participeren door een enquette formulier. Harald Moelans gaat dit op zich nemen. Met name speelveld en parkeervakken overlast eiken.

Overige voorstellen die overhandigd zijn:

Bomen Alexander park

Uitlaatstrook Willem de Zwijgerweg snoeien en extra prullenbak

1richting verkeerd laad en los pad achter de kon. Julianaweg

 

Zaken die voortvarend aangepakt zijn:

speelveldje bij Action-Brandsmastraat-Regoutstraat onder de hoogspanningsmast is door de Wijkagenten Miranda en Arno samen met de bewoners en buro jeugdzorg opgestart. Een eerste avond over hoe te handelen voor iedereen is 23 juni in de Kadans.