Bladkorven

 

De gemeente heeft met een afvaardiging van de bewonersoverleggen de ingekomen aanvragen beoordeeld.

Uitgangspunt is dat we het aantal bladkorven gelijk houden. Om een verzoek te kunnen inwilligen moet er dus een andere korf vervallen.

 

Bij de beoordeling is dan ook gekeken naar:

–       situatie van de gevraagde locatie (aantal gemeentelijke bomen met bladval, mogelijkheid tot plaatsing van een korf) en de nabije omgeving (waar staat de dichtstbijzijnde bladkorf);

–       de mogelijkheid tot het verzetten van de korven die vorig jaar zijn geplaatst. Dit is beoordeeld op basis van het aantal legingen en de vulling op het moment van lediging. Dit geeft namelijk een goed beeld van hoe de korven worden gebruikt.

–       historie: heeft op de gevraagde locatie al eerder een bladkorf gestaan, en zo ja: waarom is deze vervallen?

 

locaties-bladkorven-2016