Meldingen gedaan bij de Politie

De wijkagenten delen enkele keren per jaar aan alle bewonersoverleggen een lijst met meldingen die hun hebben binnen gekregen.

Wilhelminadorp pm 2016 (00000002)