Meldingen

U kan een aantal meldingen doen, BOW kan u helpen met de meldingen maar kan deze niet zelf doen.

De Gemeente heeft duidelijk gemaakt dat het BOW niet de meldende instantie is, maar dat de bewoners dit zelf dienen te doen, echter wanneer men bot vangt of als men er niet uit komt kan u het melden bij BOW. Wij kunnen dan deze melding nogmaals aanbieden aan de desbetreffende instantie.

Groen en Grijs:

Melden wonen/leven kan het beste via de gemeente site, wel zijn hier een aantal eisen aan.  Er is een richtlijn van kracht in de gemeente die landelijk erkent wordt CROW, deze is terug te vinden op de site van de gemeente maar ook op onze site kan u deze informatie vinden. kwaliteitsplan-beheer-openbare-ruimte en  Schaalbalken_kwaliteitscatalogus_2010 In het kwaliteitsplan staat welke eisen de gemeente stelt over de desbetreffende gebieden, de Schaalbalken geven aan waaraan de diverse items (klachten) dienen te voldoen.

Op de hoofdpagina van de gemeente best, www.gemeentebest.nl staat direct een link naar meldingen. Of klik hier: http://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/

Politie zaken:

Melden via de wijkagent en bij overlast melden bij 0900-8844, overige gegevens te vinden op de contact pagina van deze site. Wijk agente is Miranda Vughts, zij helpt u graag.

Klachten afhandeling met Politie bewoners en kids.
Klachten afhandeling met Politie bewoners en kids op speelveldje Brandsmastraat en Regoutstraat onder hoogspanningsmasten